RNFA-kurser 2021

FORÅR 2021
Team A:
Modul I: 5.-7. maj
Modul II: 31. maj – 2. juni
Tilmeld dig her

Målgruppe/deltagerforudsætninger
Sygeplejersker med minimum 2 års operationserfaring herunder erfaring med robotkirurgi.

Indhold
Uddannelsen består af et teoretisk/praktisk kursus samt klinisk træning.

Kurset er delt op i to moduler (3 dage + 3 dage).

Herefter anbefales på det kraftigste, at kursisten i løbet af de efterfølgende 3 måneder assisterer 20 operationer superviseret af en erfaren robotkirurg, da kurset ikke alene kvalificerer til rutineret assistance. Dette varetages på eget hospital af egne robotkirurger.

Modul I:
Tre dage med laparoskopisk træning på black-boks.
Begge dage kombineres med teoretisk og praktisk undervisning.
Afsluttes med teoretisk og praktisk test (5 øvelser på black-boks) samt individuel evaluering.

Målet med modul I er, at kursisterne opøver hånd-øje-koordination og laparoskopiske teknikker og færdigheder for såvel højre som venstre hånd samt samarbejde mellem hænderne til brug under assistance på robotoperationer. Det forventes derfor, at kursisterne arbejder seriøst med kursusmaterialet, som var det en operation på patient.

   

Modul II:
Tre dage med laparoskopiske operationer og assistance på bedøvede grise. Kursisterne skiftes til at være operatør og assistent. Alle dage kombineres med teori og praktisk træning med da Vinci-robot. Afsluttes med teoretisk og praktisk test (laparoskopisk operation på gris) samt individuel evaluering.

Målet med modul II er, at kursisten træner laparoskopiske færdigheder i et naturlige miljø – på en gris. Kursisten erfarer, hvor robust/skrøbeligt væv er, hvordan det håndteres laparoskopisk, hvordan man manøvrerer rundt i det intraabdominelle rum under hensyntagen til organer, blodårer o.lign. Ved at være operatør, oplever kursisten betydningen af en dygtig assistent, oplever det tætte samarbejde fra kirurgens vinkel, hvorved evnen til at yde en god assistance øges. Målet er at øge kursistens forståelse for kirurgens tilgang til operationerne, dvs. forberedelser, hensyn, udfordringer, overvejelser, og herved øge kursistens evne til at assistere optimalt, være et skridt foran kirurgen, til enhver tid optimere kirurgens arbejdsforhold og være troubleshooter når nødvendigt.

Målet er ikke, at kursisterne skal udføre perfekte laparoskopiske operationer.

   

Kursusmål
Målet er gennem undervisning, dialog og kursistens eget engagement, udover at opøve laparoskpiske færdigheder, at dreje kursistens fokus i mere lægefaglig retning, samtidig med at øge kursistens tekniske formåen ift. robottens og robotoperationernes muligheder og begrænsninger. Kursisterne vil blive fagligt udfordret og opleve høj sværhedsgrad og forventes at føle seriøsitet og stor ansvarsfølelse omkring uddannelsen og den kommende funktion som assistent.

Efter at have gennemført RNFA-kurset og bestået teoretiske og praktiske eksamener, er sygeplejersken kvalificeret til:

 • Opmåling til trokar-placering
 • Assistere til indsættelse af primære trokar
 • Indsættelse af sekundære trokar under synets vejledning
 • Kameraføring i forbindelse med evt. adhærenceløsninger
 • Udføre mindre adhæranceløsninger laparoskopisk under kirurgens supervision
 • Docke robotarmene under individuelle hensyn
 • Indføre robotinstrumenter intraabdominelt under synets vejledning
 • Anvendelse af div. introducerede laparoskopiske instrumenter herunder sug/skyl, fattetang og saks
 • Indføre og fjerne suturer
 • Indføre TachoSil og endobag
 • Påsætte Veck-clips og Endo-clips
 • Lette dissektion af væv for kirurg ved at yde traction på væv intraabdominelt
 • Eksponere operationsfeltet for kirurg ved at fjerne kirurgisk røg, blod samt holde væv til side
 • Fjernelse af trokarer under synets vejledning
 • Lukning af incisioner med clips i hudniveau

Herudover har RNFA:

 • Indgående kendskab til da Vinci-robottens muligheder og begrænsninger
 • Kvalifikationer til at troubleshoote og handle i nødsituationer
 • Viden om vigtigheden af at udvise ansvarlighed i forhold til assistentfunktionen, herunder:
  – erhverve sig forståelse for standard- operationsforløb inden operationen
  – gennemgå patientens journal inden operation
  – gennemgå det forventede operationsforløb med operatør inden operation
  – agere som ’kirurgens øjne’ ved patientens side og forpligtiget til at handle på afvigelser fra normalen,
  fx ændring af det intraabdominelle tryk, ændring i patientens hud, kollision af robotarme

Kursusmateriale
Alt kursusmateriale findes på denne hjemmeside. Derudover fremsendes det ca. 3 uger inden kursusstart, idet det forventes, at kursisten har læst/set materialet igennem inden kursusstart. Det forventes, at kursisterne har trænet laparoskopiske færdigheder inden modul I. Dette kan gøre hjemme ved køkkenbordet ved brug af en papkasse og to nåleholdere (lån på operationsafdelingen) efter anvisning fra demonstrationsvideoen (se kursusmateriale til modul I).

Det forventes, at manualen til da Vinci-robotten er læst inden modul I.

Det forventes, at kursisten inden modul II har set adskillige DVD’er/film på internettet med fagrelevante robotoperationer (fx www.davincisurgerycommunity.com, www.websurg.com, www.youtube.com).

Sprog
Kursusmaterialet er på engelsk.
Kurset vil blive afholdt på engelsk medmindre alle deltagere er fra Danmark.

Undervisere
Jane Petersson, RNFA i robotkirurgi, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Johan Poulsen, overlæge, speciallæge i urologi, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sted
Biomedicinsk Forskningslaboratorium – kælderen
Aalborg Universitetshospital
Ladegårdsgade 3, DK-9000 Aalborg
Danmark

Tid
Begge moduler starter kl. 9 den første dag, så der er mulighed for ankomst til Aalborg samme dag.
Begge moduler slutter den sidste dag kl. 16.

Forplejning
Der er fuld forplejning i form af morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe.

Overnatning
NordSim Robotics (tidligere MIUC) sekretariat kan tilbyde at resevere hotelværelse på Hotel Gestus, som ligger få minutteres gang fra kursustedet. Prisen for et enkeltværelse inklusiv morgenmad er 585 kr. pr. nat. Se evt. hotellets hjemmeside for nærmere info: www.millinghotels.dk/Hotel Gestus

Deltagerantal
Maks. 6 personer.

Tilmeldingsfrist
Team C: 15. april 2021

Kursusafgift
3000 EURO for begge moduler.
Faktura fremsendes afdelingen/ansættelsesstedet ved tilmelding.
OBS! Der skal påregnes et gebyr på 300 EURO ved udeblivelse eller afbud senere end 30 dage før kursusstart!