Registered Nurse First Assistant i robotkirurgi

Den første danske RNFA (Registered Nurse First Assistant) i robotkirurgi blev i 2010 uddannet på Urologisk afdeling,
Aalborg Universitetshospital. I 2012 blev endnu en sygeplejerske uddannet på samme afdeling.

Formålet med at uddanne sygeplejersker til den assisterende funktion ved robotkirurgi var et ønske fra robotkirurgerne om rutine og erfaring i den centrale funktion en fast assistent har.

Erfaringen har vist, at ønskerne er indfriet.

De to RNFA’er

 • har ekspertise i standardprocedurer for de enkelte operationer
 • har detaljeret viden om robottens muligheder og begrænsninger, operationsforløb og instrumenter (robotkirurgiske og laparoskopiske) samt div. utensilier
 • gennemgår oplysninger fra patientjournal og røntgenbilleder med kirurg præoperativt
 • er på forkant forløbet igennem og forebygger derved mange udfordringer
 • kan troubleshoote fra flere vinkler – den sygeplejefaglige, den tekniske og assistentens (den mere lægefaglige)
 • arbejder med præcis og hurtig instrumenthåndtering, hvilket nedsætter operationstid, nedsætter blødning og øger sikkerheden
 • agerer hurtigt, hensigtsmæssigt og ved afvigelser fra standardprocedurer
 • har teoretiske og praktiske færdigheder til at håndtere en nødsituation hensigtsmæssigt
 • samarbejder tæt med kirurgen – de kender hinandens roller, ansvar, arbejdsmetoder
 • kan aflæse kirurgens instrument-signaler – ligesom at aflæse kropssprog
 • er meget servicemindet – arbejder bevidst på konstant at optimere forholdene for den opererende kirurg
 • bidrager med kvalificeret assistance således at såvel nystartede som erfarne robotkirurger i større grad kan fokusere på egen funktion og i mindre grad assistentens funktion
 • er i kommunikationen med kirurgen bevidst om det specielle ved robotkirurgi, ved at kirurg og assistent/øvrigt personale ikke kan se det samme – hverken skærmbilledet (2D/3D), alt udenfor skærmbilledet eller hinanden
 • superviserer yngre læger i assistentfunktionen gennem deres første 5 assistancer i robotkirurgi
 • fokuserer bredt i en bred helhedspleje kva uddannelsen som sygeplejerske, operationssygeplejerskeerfaring, erfaring fra sygeplejerskearbejde med robotkirurgi samt uddannelsen som assistent
 • kan hjælpe, undervise og støtte de øvrige sygeplejersker – specielt dem under oplæring og mindre erfarne
 • kan flekse mellem assistentarbejdet og sygeplejerskens arbejde, hvilket giver fleksibilitet i alle arbejdsgange således at procedurer præ-, per-, og postoperativt speedes op
 • giver læger mulighed for varetagelse af andre opgaver
 • er for afdelingen en økonomisk fordel