Organisation

I 2003 blev der nedsat en styregruppe med en sundhedsforvaltningsrepræsentant samt en cheflæge fra de 4 amter i region midt og nord (Nordjylland, Århus, Viborg og Ringkøbing) med det formål at etablere et tværamtsligt samarbejde, som skulle fastlægge rammer for et laparoskopisk uddannelses- og forskningscenter. I styregruppen deltog repræsentanter fra de skærende specialer (gynækologi, kirurgi og urologi) og fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet samt sekretariatsbetjening fra Planlægnings- og Udviklingsafdelingen ved Nordjyllands amt.

Det første møde i denne gruppe blev afholdt i februar 2004. Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper med faglig repræsentation fra de involverede amter og specialer mhp. en beskrivelse 1) af de basale teoretiske og praktiske laparoskopiske uddannelsesbehov indenfor specialerne, 2) principper for et tværfagligt samarbejde for at fremme innovation og forskning, 3) dokumentation og kvalitetssikring. Målet var at lave et murstensløst minimalt invasivt udviklingscenter, hvor man udvikler og forsker i minimale invasive procedurer. Den primære opgave var at prioritere uddannelse.

Organisationen kom på plads i august 2006 med et sekretariat og en daglig leder til bl.a. at varetage kontakten til de involverede hospitalsafdelinger og koordinering af kurser.

Medlemmer af MIUC’s styregruppe:

Navn: Titel:
Morten Noreng (formand) Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital
Johan Poulsen Overlæge, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Mikkel Lønborg Friis Lægelig leder af NordSim, Aalborg Universitetshospital
Benedict Kjærgaard Overlæge, lektor, leder af Biomedicinsk Laboratorium, Aalborg Universitetshospital
Axel Forman Professor, overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby
Lars Lund Professor, specialeansvarlig overlæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitethospital,
rådgiver for Hospitalsenheden Midt (kirurgisk øvelab. Foulum)
Jørgen Bjerggaard Jensen Professor, overlæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord
Thomas Birk Madsen AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord
Mette Gjerløv Specialkonsulent, Sundhed, Plan og Kvalitet, Region Nordjylland

Lægefaglig leder:
Johan Poulsen, overlæge, Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Lægefaglig konsulent:
Mikkel Lønborg Friis, lægelig leder af NordSim samt overlæge i kirurgi, Aalborg Universitetshospital

MIUC-sekretariat:
Stine Ødum Sørensen, sekretær, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital