Laparotrainer

MIUC har indkøbt Laparotrainers (transportable black-bokse), som såvel deltagerne i kurserne som andre læger under uddannelse kan låne med hjem. Dette mhp. at den tidsmæssigt krævende opøvelse af øje-hånd-koordination kan ske udenfor de institutionelle 37 timer, som er en begrænsende faktor i kirurgisk optræning i dag.

Laparotrainerne er placeret rent fysisk på Aalborg UniversitetshospitalAarhus UniversitetshospitalSkejby samt Regionshospitalet Viborg og kan lånes hjem efter aftale med følgende personer:

Forskningens Hus – Aalborg Universitetshospital
MIUC-sekretariatet

Sekretær Stine Ødum Sørensen
Telefon: 9766 6265
E-mail: stos@rn.dk

MidtSim – Medicinsk Simulation og Færdighedstræning
INCUBA Science Park – Skejby

Koordinator Lisbeth Schmidt Nielsen
Telefon: 8620 5250
E-mail: lithniel@rm.dk

Regionshospitalet Viborg
Urologisk Afdeling

Sekretær Maria Lorenzen
Telefon: 7844 6334
E-mail: maria.lorenzen@viborg.rm.dk