Laparoskopisk simulator

Desuden er der for regionale midler indkøbt 3 laparoskopiske simulatorer af mærket LapSim, som indeholder 12 ’basic skills’-moduler og 5 simulerede ’indgreb’: dissektion ved kolecystectomi, kvindelig sterilisation, salpingektomi, sutur efter myomfjernelse og ekstrauterin graviditet. Disse simulatorer er mobile og vil kunne flyttes rundt mellem de relevante afdelinger i forbindelse med oplæring af nye introduktionslæger.