Laparoskopi – Modul II

EFTERÅR 2018 – tilmeld dig ved at klikke på den ønskede kursusdato!
5.-7. november – Aalborg
19.-21. november – Viborg
10.-12. december – Skejby

Målgruppe
Læger med certificeret MIUC laparoskopisk kursus modul I.

DAG 1
Teoretisk undervisning:

 • Kvalitetskrav og fejlfinding ved laparoskopisk kirurgi
 • Planlægning/forberedelse af laparoskopiske indgreb
 • Laparoskopiske “guldkorn”

Praktiske øvelser:

 • Etablering af pneumoperitoneum, forskellige teknikker
 • Diagnostisk laparoskopisk
 • Kolecystektomi

DAG 2
Teoretisk undervisning:

 •  Patofysiologiske forhold ved laparoskopi

Praktiske øvelser:

 • Appendix-model
 • Side-to-side anastomose stapler og fortløbende suturering

DAG 3
Praktiske øvelser:

 • Nefrektomi

Dagene afsluttes med certificering:

 • Bedømmelse af operativ teknik
 • Multiple choice test
 • Evaluering

Kursusmateriale
Ca. 2 uger før kursets start vil hver kursist modtage kursusmateriale pr. email.

Undervisere 
Tre speciallæger med særlig kunnen inden for laparoskopisk urologi, gynækologi og kirurgi.

Kursusadresser:
AALBORG

Aalborg Universitetshospital
Biomedicinsk Forskningslaboratorium – kælderen
Ladegårdsgade 3
9000 Aalborg

SKEJBY
Aarhus Universitetshospital, Skejby
De Kirurgiske Forskningslaboratorier v.
Institut for Klinisk Medicin – Indgang 7 – kælderen
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

VIBORG
AU Foulum
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Deltagerantal
Maks. 6 deltagere

Ansøgningsfrist
Efter “først til mølle”-princippet.

Kursusafgift
Der er ingen kursusafgift (dog et mindre gebyr ved sent afbud eller udeblivelse).