Koloskopi

EFTERÅR 2021 – tilmeld dig venteliste ved at klikke på linket herunder. NB! Datoerne er fiktive!
> Venteliste til koloskopikursus i Aalborg efteråret 2021

Målgruppe
Læger ansat i kirurgisk hoveduddannelse på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Indhold
Et simulationsbaseret kursus, hvor 2-3 kursister træner intensivt i 2 dage med en erfaren speciallæge som underviser.
Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation.

Kursusadresse:
AALBORG
NordSim – Center for Færdighedstræning og Simulation
Forskningens Hus v. Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg

Tilmeldingsfrist
Pladserne allokeres efter “først til mølle”-princippet.

Pris
Det er gratis at deltage (dog et mindre gebyr ved sent afbud eller udeblivelse).