Generel robotkirurgi

EFTERÅR 2018 – tilmeld dig ved at klikke på den ønskede kursusdato!
19.-20. november – Skejby

Målgruppe
Læger i kirurgisk eller urologisk hoveduddannelse.
Kirurgiske eller urologiske speciallæger, som ønsker videregående specialespecifikt kursus i robotkirurgi.

Indhold
2-dages praktisk kursus, hvor der arbejdes skiftevis på 2 stationer:

 • Simulationstræning ved da Vinci Si- eller Xi-konsol
 • Operation på bedøvet gris

På simulatoren trænes de basale færdigheder:

 • Kamerakontrol
 • Optimal udnyttelse af bevægelighed
 • Skift af instrumentarm
 • Suturering

På grisen trænes:

 • Port-placering og docking
 • Assistance og instrumentskift
 • Forskellige operationsøvelser:
  – Syning af blære eller ureter
  – TME-procedure:
  > Medial dissektion af sigmoideum-krøset+ a.mes.inf
  > Frilægning og identifikation af ureter og gonadekar
  – Dissektion i det lille bækken:
  > ”Holy plane”, cystektomi
  > Klargøring af rectum og colon til deling
  > Stapling og klargøring til stomi
  – Hysterektomi
  – Nefrektomi, komplet eller partiel
 • Nød-afdocking

Undervisere 
Speciallæger i kirurgi og urologi med særlig kunnen inden for robotkirurgi.

Sted
Aarhus Universitetshospital, Skejby
De Kirurgiske Forskningslaboratorier v.
Institut for Klinisk Medicin – Indgang 7 – kælderen
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Deltagerantal
Maks. 4 deltagere.

Tilmeldingsfrist
5. november 2018.

Kursusafgift
Kr. 6.000,- (HU-læger)
Kr. 8.000,- (øvrige)
Faktura fremsendes afdelingen ved tilmelding.

OBS! Der skal påregnes et afmeldingsgebyr på 2.000 kr. ved udeblivelse eller afbud senere end 30 dage før kursusstart!