Gastroskopi

EFTERÅR 2021 – tilmelding via mail til > stos@rn.dk!
Skejby – datoer følger snarest!
Aalborg – datoer følger snarest!

– alternativ kan du tilmelde dig venteliste ved at klikke på linket herunder. NB! Datoerne er fiktive!
> Venteliste til gastroskopikursus i Aalborg
> Venteliste til gastroskopikursus i Skejby

Målgruppe
Læger ansat i kirurgisk introduktionsstilling på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Indhold
Et simulationsbaseret kursus, hvor 2-3 kursister træner intensivt en hel dag med en erfaren speciallæge som underviser.
Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation.

Kursusadresser:
SKEJBY

Koncern HR • MidtSim
Træning i Virkeligheden
INCUBA Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 1. sal
8200 Aarhus N

AALBORG
NordSim
Center for Færdighedstræning og Simulation
Forskningens Hus v. Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg

Tilmeldingsfrist
Det er de uddannelsesansvarlige overlæger, som indstiller til kurset, og pladserne allokeres efter “først til mølle”-princippet.

Pris
Det er gratis at deltage (dog et mindre gebyr ved sent afbud eller udeblivelse).