Endoskopisk behandling af øvre GI-blødning

FORÅR 2021 – tilmelding via mail til > stos@rn.dk!
Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 9.00-17.00 – Aalborg 

Målgruppe
Læger ansat i kirurgisk hoveduddannelse på sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Indhold
Kurset vil byde på lidt teori, men hovedvægten vil ligge på praktiske gastroskopiske øvelser på grisemave/oesophagus-model (EASIE ©). Der vil blive lejlighed til at afprøve forskellige hæmostaseteknikker såsom injektion, forskellige former for koagulation, variceligatur samt clips-påsætning. Dilatation af oesophagus samt stentanlæggelse vil også blive gennemgået. Herudover vil der være mulighed for simulatorøvelser.

Program
Fremsendes et par uger før kursusstart.

Kursusadresse
NordSim
Center for Færdighedstræning og Simulation
Forskningens Hus v. Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg

Undervisere
Speciallæger med særlig kunnen inden for endoskopisk kirurgi.

Deltagerantal
6-9 deltagere.

Tilmeldingsfrist
Pladserne allokeres efter “først til mølle” princippet.

Pris
Det er gratis at deltage (dog et mindre gebyr ved sent afbud/udeblivelse).