LapBasis 2020

LapBasis – nyt uddannelsesprogram i laparoskopi i Videreuddannelsesregion Nord (VURN)

En arbejdsgruppe med deltagelse af PKL’er og øvrige interessenter fra de respektive specialer har udarbejdet et revideret uddannelsestilbud i laparoskopiske basisfærdigheder for introduktionslæger i VURN i specialerne Kirurgi, Gynækologi & Obstetrik og Urologi. Uddannelsestilbuddet afholdes i samarbejde med et ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet og vil på denne måde være opbygget som et forskningsbaseret tilbud.
LapBasis, som erstatter Lap. Modul I, har været afholdt i MidtSim, Aarhus, første gang d. 22. januar 2019. I det nye format distribueres træningen over 2 måneder, og der vil således blive udbudt et nyt LapBasis cirka hver 2. måned, og hvert LapBasis strækker sig over 4 undervisningsdage.

Der er indtil videre i 2020 planlagt afvikling af LapBasis i MidtSim, Aarhus, på følgende datoer:

HOLD 1:
09.01.20
16.01.20
05.02.20
19.02.20

HOLD 2:
26.02.20
09.03.20
23.03.20
30.03.20

Ved tilmelding eller spørgsmål til LapBasis kan kursussekretær Cathrine Legaard, MidtSim, kontaktes på:
Tlf.: 2494 2615 / E-mail: cathlega@rm.dk