LapAvanceret 2020

LapAvanceret – nyt uddannelsesprogram i laparoskopi i Videreuddannelsesregion Nord (VURN)

En arbejdsgruppe med deltagelse af PKL’er og øvrige interessenter fra de respektive specialer har udarbejdet et revideret uddannelsestilbud i laparoskopiske basisfærdigheder for introduktionslæger i VURN i specialerne Kirurgi, Gynækologi & Obstetrik og Urologi. Uddannelsestilbuddet afholdes i samarbejde med et ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet og vil på denne måde være opbygget som et forskningsbaseret tilbud.

LapAvanceret erstatter Lap. Modul II, og der er indtil videre i 2020 planlagt afvikling af LapAvanceret i Skejby, Aarhus, på følgende datoer:

3.-5. marts 2020

15.-17. april 2020

11.-13. maj 2020

Ved tilmelding eller spørgsmål til LapAvanceret kan kursussekretær Cathrine Legaard, MidtSim, kontaktes på:
Tlf.: 2494 2615 / E-mail: cathlega@rm.dk