AU Foulum

AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og beliggende i Foulum, ca. 12 km øst for Viborg. AU Foulum huser store dele af universitetets forskning i fødevarer og jordbrug. Forskningsemnerne omfatter husdyr, planter, fødevarer, økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi.

AU Foulum er hjemsted for Institut for HusdyrvidenskabInstitut for Agroøkologi samt forskergrupper fra Institut for FødevarerInstitut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Ingeniørvidenskab.

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har hovedkvarter på AU Foulum og understøtter samarbejdet med virksomheder, organisationer og myndigheder.

AU Foulum råder over et bygningsareal på omkring 100.000 m2 og jordtilliggendet er på 550 ha. Læs mere på DCA’s hjemmeside: www.dca.au.dk