Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital tilbyder en lang række faciliteter i forbindelse med lægelig uddannelse og videreuddannelse. Herunder finder du links til uddybende præsentationer af faciliteterne, der bl.a. omfatter Biomedicinsk Laboratorium og NordSim.

Biomedicinsk Laboratorium

Biomedicinsk Forskningslaboratorium er et tilbud til de, der har brug for at benytte forsøgsdyr som led i deres forskning eller i forbindelse med deres uddannelse.

Læs mere på http://www.aalborguh.rn.dk/forskning/faa-stoette-til-din-forskning/biomedicinsk-forskningslaboratorium

NordSim

I NordSim ved Aalborg Universitetshospital kan studerende og færdiguddannede læger træne kliniske færdigheder på hinanden og på træningsmodeller (fantomer), før de skal udøves på patienterne.

Træning i NordSim kan supplere men ikke erstatte indlæring i det virkelige liv. Træningen gør det muligt at påbegynde færdighedstræning tidligt i uddannelsen og at vedligeholde et højt færdighedsniveau gennem hele uddannelsen. Derved kan NordSim være med til at øge patientsikkerheden og forbedre kvaliteten og hastigheden i indlæring af færdigheder.

Læs mere på www.nordsim.dk