Om MIUC

Den laparoskopiske teknik har udviklet sig med rivende hastighed gennem de sidste årtier, og har fundet anvendelse ved de fleste indgreb indenfor gastroenterologi, gynækologi og urologi. Disse minimale invasive procedurer medfører mindre udtalte patofysiologiske ændringer sammenlignet med åben kirurgi. Den primære gevinst for patienten er mindre kirurgisk traume, hurtigere rekonvalescens og kortere indlæggelsestid, og dermed også en samfundsmæssig gevinst .

I løbet af få år må det forventes at størstedelen af den urologiske, gynækologiske og gastroenterologiske kirurgi sker med minimalt invasiv teknik. Det er derfor væsentligt, at de basale laparoskopiske færdigheder sikres tidligt i det kirurgiske uddannelsesforløb.

Træning i manuelle færdigheder bør ske så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet, og de senere års udvikling har givet mulighed for, at denne oplæring kan ske i modeller f.eks. black-box og simulatorer. Det er solidt dokumenteret at simulatortrænede novicer udfører deres første operationer hurtigere og med færre fejl sammenlignet med en utrænet kontrolgruppe. Herved kan den uddannelsessøgende opnå et højt færdighedsniveau forud for den egentlige patientbehandling.

MIUC – det murstensløse center

På sygehusene i de 2 regioner er der stor forskel på laparoskopiske procedurer og instrumentarium. Ved at danne et “murstensløst center” integreres de relevante specialer og der åbnes op for bedre udnyttelse af regionens færdigheds- og dyremedicinske laboratorier. Desuden giver dette mulighed for en struktureret og ensartet oplæring i såvel teknikker som procedurer, medførende en ensartet operationsstandard.