Kirurgisk anatomi – Forår 2018

Tirsdag d. 10. april 2018 – Aarhus
Tilmeld dig HER

FORÅR 2018  NB!
Der er plads til kursister fra hvert af de deltagende specialer (kirurgi, gynækologi, urologi), hvorfor pladserne bliver allokeret i den rækkefølge som tilmeldingerne løber ind!

Målgruppe
Læger i hoveduddannelsesforløb inden for specialerne kirurgi, gynækologi og urologi samt ansat ved hospitalerne i
Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Program
Start kl. 08.30
Slut kl. 15.30

MIUC-kursus i kirurgisk anatomi for hoveduddannelseslæger i kirurgi, gynækologi og urologi. Kursusformatet er
dissektionsbaseret gennemgang af abdomens anatomi på optøede, friske donatorer med 9 kursister, 4 undervisere og 3 stationer.
Underviserne er nuværende/tidligere overlæger inden for kirurgi og gynækologi og kurset understøttes af personale
ved Biomedicin Syd, Anatomi, på Aarhus Universitet.

Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at tilegne sig anatomien i abdomen under studiet og ved de kirurgiske procedurer ses
anatomien i afgrænsede felter. Vi ønsker at formidle et kendskab til anatomi, der har praktisk relevans ved specifikke kirurgiske
procedurer mhp. at øge kommende speciallægers overblik og sikkerhed og dermed patientsikkerheden.

Der tages udgangspunkt i den frilægning, som er nødvendig i forbindelse med specifikke operative procedurer, fx:

 • hvordan identificerer jeg ventriklens karforsyning
 • hvor finder jeg a. gastroduodenale for at ligere den ved blødning
 • hvordan ligger strukturerne i ligamentum hepatoduodenale
 • hvordan udføres Pringle-manøvre
 • hvordan er adgangen til lille sæk
 • hvordan udføres Kochers manøvre
 • hvordan ser pancreas ud
 • hvor er indmundingen af choledochus i duodenum
 • hvor er afgangen af a. mes. sup. og a. mes. inf.
 • hvor er ureter, hvordan løber den ind i blæren
 • hvor er Toldts ligament
 • hvordan ses sacralnerver
 • hvor er Denonvilliers fascia
 • hvordan er ingvinalkanalen indrettet – hvordan ser det ud fra indersiden
 • hvor skal jeg være opmærksom ved placering af net ved lap. hernie
 • hvor kan jeg dele arteria uterina uden at lædere ureter

Og lignende spørgsmål med relevans for kirurgiske, gynækologiske og urologiske procedurer.

Undervisere
Speciallæger inden for kirurgi og gynækologi.

Sted
Aarhus Universitet
Biomedicin Syd, Anatomi, Bygning 1231
Wilhelm Meyers Allé 3
8000 Aarhus C

Deltagerantal
Maks. 9 deltagere

Tilmeldingsfrist
Pladserne tildeles efter “først-til-mølle”-princippet.

Kursusafgift
Gratis (dog et mindre gebyr ved sent afbud eller udeblivelse)