Gastroskopi

EFTERÅR 2019 tilmeld dig ved at klikke på den ønskede kursusdato!
7. oktober – Skejby
24. oktober – Aalborg
2. december – Skejby

Målgruppe
Læger ansat i kirurgisk introduktionsstilling på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Indhold
Et simulationsbaseret kursus, hvor 2-3 kursister træner intensivt en hel dag med en erfaren speciallæge som underviser.
Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation.

Kursusadresser:
SKEJBY

Koncern HR • MidtSim
Træning i Virkeligheden
INCUBA Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 1. sal
8200 Aarhus N

AALBORG
NordSim
Center for Færdighedstræning og Simulation
Forskningens Hus v. Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg

Tilmeldingsfrist
Pladserne allokeres efter “først til mølle”-princippet.

Pris
Det er gratis at deltage (dog et mindre gebyr ved sent afbud eller udeblivelse).